tisdag 24 februari 2015

Stöd till anhöriga till soldater

Vilken värld. Många tror på våld som konfliktlösningsmetod. Man tycker det är OK att människor dödas, utan mening. Man tycker det är nästan OK att soldater får både fysiska och psykiska men, men bara nästan. Soldater, som deltagit i krigshandlingar, ska få stöd. Försvarsutskottet tycker att behovet av stöd är viktigt. Viktigt? Kanske menar man stort.

Hur ger man stöd till anhöriga till stupade soldater? Jo, pengar och samtal, men sonen eller dottern är för evigt borta.
Missförstå nu inte. Jag tycker stödet är nödvändigt. Men det är ännu mer nödvändigt att sluta med krigshandlingar. För att tala med dagens journalister: Hur tänker ni kring det i Försvarsutskottet?


Veteraner som deltagit i internationella insatser bör få mer stöd

Det är viktigt att ansvaret för soldater och civil personal som deltagit i internationella militära insatser blir tydligare. Det menar försvarsutskottet, som anser att det finns behov av att inrätta ett centrum för veteranfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Socialdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag.
Försvarsutskottet ser att det finns behov av att inrätta ett centrum för veteranfrågor, som stöd till de svenskar som på uppdrag av staten deltagit i olika fredsfrämjande insatser, humanitära eller andra insatser runt om i världen. Ett sådant centrum skulle innebära att stödet till veteranerna skulle kunna stärkas och utvecklas.

Plattform för rehabilitering

Behovet av stöd till dem som tjänstgjort i olika internationella insatser och deras anhöriga är särskilt viktigt, menar utskottet. En utvecklad veteranadministration kan bli en plattform för rehabilitering, stödsamtal, karriärväxling och forskning om utlandsveteraners svårigheter. Utskottet betonar också att det är viktigt att veteranstödet även omfattar civila som tjänstgjort i olika insatser och att ett centrum ska tjäna såväl civila som militära veteraner.
Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om behovet av ett veterancentrum. Bakom förslaget till tillkännagivande ligger två motionsförslag från Kristdemokraterna.

S reserverar sig

Socialdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partiet pekar på att regeringen för närvarande arbetar med de förslag som lämnats i Veteranutredningen, bland annat om frågor om stöd till veteraner och deras anhöriga. Partiet anser därför att riksdagen borde invänta dessa underlag innan man tar ställning i frågan.


Skicka en kommentar