tisdag 24 februari 2015

Vad var det jag sa

I dag bekräftas vad jag hävdat i flera år. Den politiska styrningen av vårt landsting är nästan obefintlig. Det gäller, inte minst, patientsäkerhetsarbetet. Man vet inte ens var det politiska ansvaret ligger. Jag är inte förvånad. Jag har påtalat detta otaliga gånger.
Nu kan man förledas tro att det är främst gällande patientsäkerhetsarbetet det står illa till. Så är det ju inte. Oklarheten om var ansvar ligger genomsyrar landstinget.
Frånvaron av ansvarstagande inom patientsäkerhetsarbetet får dock mer allvarliga konsekvenser, åtminstone mer synliga, i form av personligt lidande och onödiga kostnader.
Den första ingrediensen i ett recept för att bota den sjuke patienten, landstinget, är en stor dos politikerutbildning
Skicka en kommentar