torsdag 2 april 2015

Demokratin tappar mark

Jag har för några dagar sedan hämtat nedanstående text någonstans. Vet nu inte var. Alltnog skapar den dysterhet. Dystert är också att det tycks bli allt svårare att rikta kritik mot, till exempel, diktaturer. Vi borde vara tacksamma över att Sveriges utrikesminister vågat uttrycka sin mening om Saudiarabien. Men sen då? Ekonomiska intressen kolliderar med verklighetsbeskrivning.  Det blir tydligt när statsministern inte vill kalla Kina en diktatur. Med stastsvetenskaplig definition är väl Kina en tydlig diktatur. Hur ska man i framtiden hantera den här kollisionen? Om ekonomi får styra den öppna och kritiska debatten. Fortsätter demokratin att tappa mark.

"Samtidigt som de flesta internationella rubriker är dystrare än på mycket länge, tycks en del se att demokratin gör landvinningar. Så är det tyvärr inte.

En av de främsta forskarna på detta område, Larry Diamond på Stanford University, har gjort en noggrann och läsvärd genomgång som visar att utvecklingen mot fler demokratier bröts 2006. Sedan dess har antalet stater med demokratiska val, yttrandefrihet och garanterade rättigheter för minoriteter minskat.

I vår relativa närhet kan vi se utvecklingen i Ryssland och Turkiet, liksom hur EU-landet Ungern nu leds Viktor Orbán, som prisar auktoritärt styre samt försvagar domstolarnas och mediernas ställning."
Skicka en kommentar