torsdag 7 januari 2016

En tid för populister och demagoger

En tid för populister och demagoger. En tid när ideologierna trängts undan och politiken blivit arenor för karriärister. Svenska politiker åker under presidentvalskampanjerna till USA för att lära. Skäms. Har vi anledning att kopiera ett skådespel där kandidaten uppträder som om det handlar om underhållning.
Svensk politik har alltmer prägel av amerikansk presidentvalskampanj. Låt oss stoppa denna oroande utveckling

"En viktig orsak är paradoxalt nog globaliseringen som i många avseenden är en triumf för den liberala, demokratiska hållningen. Tack vare ökad handel och gränslös kommunikation har människor och stater kunnat ta sig ur fattigdom. Tack vare webben, globaliseringens motor, är numera information och kunskaper som tidigare var förbehållna ett fåtal inom räckhåll för de flesta.
Men denna nya, sköna värld är också mer komplicerad och, visar det sig, har gjort demokratier och demokratiska värderingar mer sårbara. Globaliseringen gör det möjligt för människor att komma samman, att samtala och utbyta erfarenheter och kunskaper. Men den underlättar också för en ökad fragmentisering och polarisering.
I de demokratiska staterna, framför allt i USA och Europa, har det inneburit en dramatisk ökning av misstron mot politiker och politikens möjlighet att verka för det gemensamma bästa. Vad som betonas är istället det som skiljer oss åt. Detta är en tid för populister och demagoger, vars livsluft är förenklingar, konstruerade motsättningar och lögner.
Men för att förstå deras framgångar måste man också inse att budskapet knyter an till verkliga förhållanden. Globaliseringen har skördat offer: de lågutbildade och de utbytbara som inte passar in eller kan anpassa sig till allt hårdare krav på kompetens och kunskaper. Deras vilsenhet och rädsla inför en värld som känns dem allt mer främmande kanaliseras nu med framgång av en Donald Trump, en Viktor Orbán, en Marine Le Pen. Man kan förfäras men bör inte förvånas över den allt större mottagligheten för anti-demokratisk och främlingsfientlig retorik."
Skicka en kommentar