söndag 3 januari 2016

Inga svar

Jag har fortfarande inte förstått resonemanget kring statens misslyckande i styrningen. Man stiftar lagar och beslutar om förordningar, som tydligt anger vad som gäller inom olika välfärdssektorer. Men staten brister i att få genomslag för sina beslut. Vi har, till exempel, en ojämlik förskola, trots att det finns lagar, som säger att det inte får förhålla sig så. En del säger ge staten, som misslyckats i sin styrning, ansvaret för även driften, men bara driften av skolan.
Jag har många gånger försökt få klarhet, utan att lyckas.
En politiker svarade så här när jag konstaterade att ojämlikheten inom skolan tycks vara argumentet för förstatligande, men när jag undrade om ojämlikheten inom förskolan ska lösas med förstatligande får jag inget svar. Jag har ställt frågan till många politiker. Inga svar

"Du har förstått rätt. Skolans kunskapsuppdrag är så viktigt. Alla ska ha samma chans. Därför statlig skola."
Skicka en kommentar