lördag 19 mars 2016

Björklund + Löfvén = osant?

Björklund och Löfvén lär ha haft hemligt möte. Hemligt? Men jag känner ju till det. Media har rapporterat. Hemligt?
Jag tycker ett samtal mellan dessa två personer är hoppingivande. Det kommer nog många Liberaler att tycka inom kort, förutsatt att samtalen rapporteras som positiva. Samma Liberaler, som hittills sett som otänkbart att alls tala med sossar. Men det gäller att ligga rätt.
Alltnog; det vore en demokratisk framgång om blockpolitiken kunde brytas upp. Socialliberaler och Socialdemokrater borde gemensamt kunna finna vägar framåt för en politik där solidariteten med utsatta i vårt eget land, i andra länder och med kommande generationer blir tydlig, liksom en politik för återskapande av närdemokrati och en politik för en ickevåldskultur

Jag tänkte att jag ska inte läsa artikeln, men har gjort det nu.Mötet ägde rum för länge, länge sedan.
Ja, se den journalistiken
Skicka en kommentar