måndag 7 mars 2016

Bra beslut, dålig formulering

Nu blir kraven på asfalterarna strängare. Bra det. Asfalten får inte förorena, inte heller orsaka skador på djur, natur eller miljö

Men hur menar man när man skriver: "I dag är det bara ett brott när den skadliga avfallshanteringen handlar om förvaring eller borttagning av avfall." Bara ett brott? Kanske menar man: I dag är det ett brott bara när den skadliga avfallshanteringen handlar om förvaring eller borttagning av avfall. 

Felaktig avfallshantering kan oftare leda till straff (MJU8)

All avfallshantering som kan orsaka en förorening som är skadlig för människors hälsa kommer att bli straffbart. Det blir också straffbart med alla former av avfallshantering som kan skada djur, natur eller miljön.
I dag är det bara ett brott när den skadliga avfallshanteringen handlar om förvaring eller borttagning av avfall. Men nu utökas alltså det straffbara området för den här typen av miljöbrott.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Beslutet innebär att den svenska lagen kommer att stämma överens bättre med ett direktiv från EU.
Skicka en kommentar