måndag 7 mars 2016

EU är alltför sluten

Viss information inom EU är sekretessbelagd; information, som, när det gäller vårt nationella parlament, riksdagen, ses som självklart offentlig. Jag avser, till exempel, uppgifter om reskostnader för ledamöterna.
Jag har för en tid sedan ställt en fråga, som rör arbetet inom EU. Fortfarande inget svar.
EU behövs. Åtminstone i den form, som var tänkt. Men verkligheten uppvisar problem.Lösningen är inte att dra sig ur eller att upplösa; men däremot att reformera. Genomgripande, ty nu liknar samarbetet ett misslyckande och organisationen är oacceptabelt sluten
Skicka en kommentar