måndag 25 april 2016

Systemledning - ingen tillfällighet?

Kommunerna leker väldigt mycket med ord i syfte att förändra och förnya. Kopieringar från näringslivet har knappast varit framgångsrika. Beställa-utföra, direktörstitlar m.m. m.m. Inga succéer. Det senaste exemplet jag stött på är i förslaget till ny nämndorganisation i Uppsala kommun, begreppet systemledning. Vet Uppsalaborna vad detta är? Knappast. Det handlar egentligen om politisk styrning. Men varför benämner man det inte så? Troligen finns ett behov av att framstå som förnyare. Men tänk om det finns en dold avsikt. Begreppet systemledning låter som något tekniskt, långt från politisk styrning. Man förminskar politiken från ett läge där den politiska styrningen redan är svag. Är ledande politiker medvetna?


Skicka en kommentar