fredag 22 april 2016

Verktyg finns, men staten kan inte använda demStaten stiftar lagar. Staten har ansvar för att lagarna efterlevs. Staten har sålunda ansvar för att tillse att, till exempel kvalitetskrav uppfylls. Staten ska också tillse att skolan är jämlik över landet. Det är inte svårt att se att staten har misslyckats.
Verktygen finns ju, men man vet inte hur man ska använda dem. Det typiska i sådana situationer är att man tillsätter någonting, i fråga om ordning och reda vill Liberalerna ha en särskild kommission. Behövs detta? Skolverket har ju redan ansvaret att jobba med dessa frågor. 

Christer Nylander (L): Liberalerna satsar 150 miljoner till kommission för ordning och reda

Idag har Liberalerna presenterat en budgetsatsning ur partiets vårbudgetmotion där man avsätter 150 miljoner kronor för en ordningskommission.
– En skola som präglas av stök och oordning leder till sämre skolresultat. Ordningsproblemen i svensk skola är stora och allvarliga. Studieron minskar, anmälningarna till Skolinspektionen ökar och det allvarliga våldet eskalerar. En ordningskommission ska dels komma med förslag på lagändringar och sprida goda exempel, men även dela ut pengar till skolor som vill jobba förebyggande mot våld och stök, säger Christer Nylander, Liberalernas skolpolitiska talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet.
I budgetmotionen avsätter Liberalerna 150 miljoner kronor för nästkommande år för att tillsätta en ordningskommission som ska kartlägga ordningsproblematikens omfattning. Kommissionen ska även kunna föreslå förändringar i skollagen, förstärkningar av lärares befogenheter, sanktionsmöjligheter gentemot elever och föräldrar samt kunna dela ut särskilda medel för akuta insatser och för att stimulera förebyggande arbete
Skicka en kommentar