onsdag 25 maj 2016

Har vi råd?

Nu ska det finnas ett råd för än det ena och än det andra. Jo, frågorna är viktiga, men behövs alla organ vi har. Blir cyklisternas situation bättre om vi får ett cykelråd, när det finns ett trafiksäkerhetsråd?

Jämställdhetsrådets uppgifter borde vara en kommunstyrelsefråga

Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype
 

Nytt råd ska öka jämställdheten i Uppsala

Uppsala kommun - 2016-05-25 15:55 CEST
Uppsala kommun har inrättat ett jämställdhetsråd som ska utveckla och följa upp kommunens arbete med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Nio ledamöter från åtta partier tar plats i rådet som ska ledas av kommunalrådet Illona Szatmari Waldau (V).
– I Uppsala har vi högt ställda mål i jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsrådet ska stötta det arbetet, genom att skapa strategier för jämställdhet och öka hela organisationens medvetenhet om vikten av jämställdhetsperspektiv i beslutsfattandet, säger Illona Szatmari Waldau (V).
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj att utse följande ledamöter till rådet: Ilona Szatmari Waldau (V) – ordförande, Sevana Bergström (L) – vice ordförande, Peter Gustavsson (S), Ylva Stadell (S), Rickard Malmström (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Anne Lennartsson (C), Felicia Sundmark (KD), Sadaf Nasiripour (FI).
Jämställdhetsrådet ska sammanträda fyra gånger per år och de huvudsakliga uppgifterna blir att:
  • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder
  • följa utvecklingen på jämställdhetsområdet och andra delar av samhället och sprida ny kunskap inom kommunen
  • diskutera strategier för att uppnå målen om ökad jämställdhet
  • initiera, underlätta och följa upp nämndövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
  • Skicka en kommentar