lördag 21 maj 2016

Vi bevittnar nu tidernas största politiska skandal


Stor skandal kan vi nu bevittna. Ett riksdagsbeslut ska 
nu se till att Sverige lämnar alliansfriheten.
SVT finner inte frågan tillräckligt stor för att debatten
ska sändas annat än i webb-tv. 
Alliansledare! Ni brukar vara snabba att hugga när 
demokratiska tveksamheter visar sig och det är 
bra. Men nu medverkar ni till att näst intill smygvägen
driva igenom det största beslutet under lång tid
Bedrövligt
Aktuellt

Ja till avtal med Nato om värdlandsstöd

Publicerad: 19 maj 2016
Riksdagen bör säga ja till samförståndsavtalet mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd. Det anser det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Avtalet ska underlätta de praktiska förberedelserna för militärt samarbete och göra det administrativt enklare för Sverige att fungera som värdland åt Nato-ledda operationer och övningar.
Redan den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Nu vill det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att riksdagen godkänner regeringens förslag på avtal.
Bakom utskottets förslag står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Praktiska förberedelser blir lättare

Genom avtalet ska det bli lättare att göra praktiska förberedelser för att ett utländskt förband ska verka inom Sveriges gränser. Det kallas värdlandsstöd och kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer i Sverige eller i vårt närområde.
Avtalet handlar också om att säkerställa regler för hur militära förband ska uppträda på svenskt territorium. Avtalet ger inte Nato-trupper rätt att vistas eller verka i Sverige utan det måste först föregås av regeringsbeslut.

Nej från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget. Partiet vill värna den svenska alliansfriheten och vill därför att Sverige säger upp avtalet om värdlandsstöd. Om inte riksdagen gör det vill partiet att verksamheten inom ramen för avtalet bara ska kunna aktiveras av riksdagsbeslut. SD anser också att konsekvenserna av ett svenskt värdlandsavtal inte är tillräckligt utredda.
Vänsterpartiet reserverar sig också mot förslaget, då det skulle innebära ett steg mot ett medlemskap i Nato. Dessutom har utformningen av avtalet skett utan folklig förankring, menar partiet
Skicka en kommentar