tisdag 24 maj 2016

Inte OK beteende


Jag tror inte ett dugg på våld som konfliktlösningsmetod. Inte tror jag heller att attityden hårdare tag är en utvecklande attityd. Men när ens ideologi konfronteras med verkligheten uppstår ibland huvudbry. Jag såg härom kvällen hur busar provocerade och vräkte ur sig oförskämdheter till polismän och poliskvinnor. Jag kände plötsligt en vrede. Ska samhället, likt som där skedde, bara tiga? Nog borde tydligare ha markerats att beteendet är inte OK


Ja till nya straffregler för att förhindra organiserad brottslighet (JuU16) 

Det ska i större utsträckning bli möjligt att straffa någon för ett brott som inte blivit fullbordat. Det rör sig om försök att begå ett brott men också om att förbereda ett brott genom att till exempel skaffa hjälpmedel eller uppmana någon att begå brottet. Den nya kriminaliseringen gäller flera brott, exempelvis grovt olaga hot, grovt vapenbrott och grov utpressning. Det ska också bli möjligt att i fler fall döma till fängelse i mer än två år när någon utfört denna typ av brott.
Med dagens regelverk är det svårt att straffa ledande personer som är inblandade i brott som begås i organiserade sammanhang. Riksdagen håller med regeringen om att lagen bör ändras så att ledande personer kan straffas om de inte försökt att förhindra att brott begås. Det får dock inte ha varit farligt för personen eller dennes närstående att förhindra brottet.
Riksdagen sa ja till alla de förslag som regeringen lämnat om bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet.
Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.
Skicka en kommentar