fredag 24 juni 2016

Hundra statsrådslöner motsvarar en fotbollsspelares

Oj, nu är statsråden uppe på en lönenivå, som motsvarar en hundradel av Zlatans lön och en tiondel av en elitishockespelares

Den förra kritiseras ofta och gärna den andra prisas som en bragd


"Statsrådens arvoden höjs

Statsrådens arvoden höjs från den 1 juli 2016. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 164 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 130 000 kronor.
Beslutet är fattat av Statsrådsarvodesnämnden, som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Cecilia Bohlin."
Skicka en kommentar