fredag 24 juni 2016

Uppsala bra på klimatarbete

Kul

Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Uppsala kommun prisas för framgångsrikt klimatarbete

Uppsala kommun - 2016-06-13 10:10 CEST
Uppsala tillhör de tre bästa kommuner som är bäst på klimatanpassning i Sverige. Kommunens arbete med att hantera översvämningar och andra klimathot ger en andraplats i en undersökning av hur svenska kommuner rustar sig för klimatförändringar.
– Det här är fint kvitto på vårt framgångsrika arbete att integrera klimatanpassningen i den ordinarie verksamheten. Exempelvis har vår miljöförvaltning ett framsynt tillsynsarbete.Som Sveriges fjärde största kommun har vi ett ansvar att gå före i det här arbetet, säger Maria Gardfjell, (MP) kommunalråd Uppsala kommun.
Priset delas ut av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring som har kartlagt landets kommuner och deras arbete ned att förebygga skador som kan relateras till ett förändrat klimat.
Uppsala kommun arbetar sedan länge med att ta hänsyn till klimatförändringar. Detta har främst varit fokuserat på översvämning, skyfall och ökad nederbörd i staden som de tydligaste klimateffekterna, inte minst med tanke på att Fyrisån rinner genom staden. Men på senare år har arbetet utvecklats inom ett generellt sett mindre uppmärksammat område, nämligen kombinationen av värmeböljor, förhöjd temperatur och fenomenet urban värme-ö. Ett fenomen som uppstår i storstadsområden bland annat på grund av mindre växtlighet än på landsbygden, spillvärme från trafik, människor och ytor på byggnader som reflekterar mindre solljus.
– Vi har tagit fram ett kvalificerat underlag om detta till den nya översiktsplanen. Men utredningen har också gjort avtryck på andra kommunala verksamheter. Exempelvis har miljöförvaltningen börjat väva in värmefrågan ur ett hälsoperspektiv för riskgrupper i sin tillsyn av äldreboenden, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun.
– Vi har också uppmärksammat vikten av att se samband mellan anpassning och minskad klimatpåverkan. Ett bra klimatanpassningsarbete kan ge en attraktivare stad, bättre hälsa, lägre kostnader och lägre klimatpåverkan, säger Maria Gardfjell.
Fakta om undersökningen
Kartläggningen, som genomförs av IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring, har genomförts genom en enkätundersökning som skickats ut till alla Sveriges kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. Resultaten från kartläggningen ligger också till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete där goda exempel lyfts fram. Syftet med kommunrankingen är att få fler kommuner att arbeta strategiskt med klimatanpassning.
Skicka en kommentar