fredag 24 juni 2016

Bra färdtjänst i Uppsala

Kul

Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Uppsalas färdtjänst håller hög kvalitet

Uppsala kommun - 2016-06-20 08:07 CEST
86 procent säger sig nå sin destination i tid. 88 procent är mer än nöjda med chaufförens bemötande. Det är idel positiva siffror när kommunen mäter kvaliteten i färdtjänsten efter att man i januari 2015 införde en unik upphandlingsmodell där kvalitet är det avgörande, inte lägsta pris. Samtidigt har färdtjänsten vänt ett ekonomiskt underskott i till överskott.
Kvalitetsrankingen av de bolag som har färdtjänstuppdrag görs en gång varje månad genom att man slumpvis ringer upp ett antal personer dagen efter att de använt färdtjänst. Uppdragen fördelas sedan utifrån kvalitetsrankingen. Under ett år, mellan 1 juni 2015 till och med 31 maj 2016 har 4 500 personer blivit tillfrågad om sin upplevelse av resan.
– Målet med kvalitetsupphandlingen är att det är just kvaliteten på tjänsten som ska vara avgörande, inte att man håller ett lågt pris.Dessutom ökar möjligheten för de mindre bolagen och bolag på landsbyggden att vara med och köra färdtjänstuppdrag, säger Josefine Åhrman, chef för den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänst.
Det bolag som får högst kvalitetspoäng tilldelas flest körningar utifrån bolagets volym. En upphandlingsmodell som är unik för samhällsbetalda transportuppdrag i Sverige.
I augusti 2015 genomfördes den första kvalitetsrankningen och sedan dess genomförs kvalitetsrankningen månadsvis. En del av rankningen är kundnöjdhet. Trots en hel del kritik vid införandet av det nya färdtjänstsystemet kan Uppsala kommun nu visa att kvalitén på Uppsalas färdtjänsttransporter är mycket hög genom nyckeltal.
– Vi är stolta över att kunna erbjuda våra färdtjänstresenärer en så hög kvalitet. Det är viktigt att de som är beroende av färdtjänst, får bästa möjliga service och kvalitet, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.
Den nya upphandlingsmodellen har inneburit en förhöjd transportkostnad för kommunen, men genom ett strategiskt förändringsarbete och utvecklat kvalitetssystem har verksamheten under året 2015 vänt ett underskott på 9,6 miljoner kronor till ett överskott på 6,8 miljoner. En utveckling som ser ut att fortsätta under 2016.
Skicka en kommentar