torsdag 7 juli 2016

Svenska partiledare moraliskt ansvariga

Många anser att Irakkriget är det frö som skapat IS. I Storbritannien vill man nu utkräva ansvar av förre premiärministern Tony Blair. Man frågar sig när ansvar ska utkrävas av förre presidenten i USA, George W Bush.
Vad innebär egentligen ansvar. Har man ett ansvar om man öppet ställt sig bakom ett visst handlande? Jag tänker då på våra svenska politikers ansvar i fråga om Irakkriget. Nästan alla partiledare uttalade sitt stöd för angreppet på Irak. Därmed måste dessa anses ha ett moraliskt ansvar.
Man måste kunna kräva av våra partiledare, som uttalade sitt stöd för angreppet på det irakiska folket, att man antingen erkänner misstaget eller försvarar sitt ställningstagande. Men det kravet har dom inte för avsikt att uppfylla. Vi måste bli många som gång på gång kräver besked. Ångrar du ditt ställningstagande? Svara!
Skicka en kommentar