måndag 4 juli 2016

OK att ibland försova sig, men inte att göra det ofta

Över tre tusen seminarier i Visby. Åtta partiledare ska hålla tal och intervjuas. Mycket om EU kommer det att bli. Man kan anta att nästan alla nu tycker att EU måste koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Grattis. Men bättre vakna sent än aldrig. Jag har länge skrivit upprepade gånger om EU:s slutenhet. Påpekat för tidningar. Granska sådana fakta som att, i svenska parlamentet självklart offentliga uppgifter, information om EU-parlamentarikers resor av olika slag är sekretessbelagda. Petitesser måhända, men visar ett skrämmande synsätt. Det krävdes ett beslut om en medlems avsikt att säga upp sitt medlemskap för att slutenhetsdiskussionen skulle uppstå. Dock är jag rädd för att den tystnar alltför snabbt.
Alla partiledare kommer att tala om ett smalare EU, utom Jan Björklund, som talade för ett bredare.

Jag kommer att nyfiket granska partiledarnas tal vad avser deras syn på fredsskapande åtgärder. Nästan alla kommer att hylla ett samarbete med USA inom NATO, med en eventuell blivande president vid namn Donald Trump. Jag gissar att det närmaste man kommer tal om fred är i ordet tillfreds och tillfredsställande. Annars får vi nog höra att de vapen som man tror på är vapen. Men det är i höst USA får ny president. Blir det Trump, kanske en och annan svensk politiker kommer att börja tala om att "vi ska välja nya vägar i vårt fredsarbete". Men bättre vakna sent än aldrig.

Dock: jag väntar mig och kräver mer av våra ledande politiker än att ständigt försova sig
Skicka en kommentar