lördag 2 juli 2016

Migrationsdebatt igen

Den här debatten har förts många gånger. Nu väntar vi varje gång debatten förs att steg framåt ska tas.  Vad vi vet i dag är att inom kort förs debatten igen i någon församling, med samma steg framåt, det vill säga, marsch på stället.


Svenska ledamöter debatterade migration i Europarådets parlamentariska församlingPublicerad: 27 juni 2016 klockan 13.26
Den 20-24 juni höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin tredje session för året i Strasbourg. Svenska riksdagsledamöter deltog aktivt i debatterna. Överst på agendan stod migration med fokus på situationen i Grekland samt utvecklingen för demokratin i Turkiet.
På temat migration antog församlingen två resolutioner, den ena med fokus på situationen i Grekland och den andra om det våld som migranter utsätts för. Svenska ledamöter framförde bland annat att det är tydligt att Grekland inte har resurserna eller kapaciteten att hantera flyktingsituationen och att Europa måste visa solidaritet. Greklands premiärminister Alexis Tsipras talade till församlingen med fokus på flyktingkrisen.
Stark kritik mot TurkietSituationen i Turkiet, särskilt för demokratiska institutioner, avhandlades i en rapport som skapade mycket debatt. I den resolution som slutligen antogs var skrivningarna starka och församlingen uppmanade Turkiet att uppfylla sina åtaganden enligt Europakonventionen.
Delegaterna var överens om behovet av att noga bevaka utvecklingen och att återkomma till frågan. En svensk ledamot nämnde ett antal exempel på steg i odemokratisk riktning och ökad repression i Turkiet och tryckte på landets skyldighet att upprätthålla Europarådets principer.
Debatt om RysslandEn debatt hölls också om Ryssland. På grund av att PACE infört sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av Krim har landet sedan drygt ett år tillbaka valt att inte delta i församlingens arbete. Församlingens medlemmar var delade mellan vikten av att få Ryssland tillbaka i gemenskapen och vikten av att PACE inte förlorar sin trovärdighet genom att ge efter för ryska önskemål. En svensk ledamot talade för sin partigrupp och betonade vikten av ryskt agerande i positiv riktning.
I en debatt om översexualiseringen av barn i media och andra forum framfördes från svensk sida värdet av sexualundervisning i skolan samt att lära barn att tänka kritiskt vad gäller intryck från media.
Savchenko talade till församlingenDen ukrainska parlamentsledamoten och PACE-medlemmen Nadiya Savchenko, som nyligen frigetts från ryskt fängelse, talade till församlingen. Hon betonade betydelsen av fortsatt hårt tryck på Ryssland och att det är viktigt att inte överge Ukraina.
Bland inbjudna talare märktes, utöver Greklands premiärminister, också Estlands premiärminister Taavi Rõivas.
Kontaktperson för mediaAnette Nilsson, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-706 57 82, e-post anette.nilsson@riksdagen.se
Ledamöter


Skicka en kommentar