tisdag 30 augusti 2016

freds-eller militärallians?


Sverige kan och bör bidra mer till avskaffande av våld. Men gör inte svenska politiker det? Nej, den bild vi ges säger att Sverige ägnar sig mest åt att tillsammans med NATO och USA rusta för krig. 
Många har fåtts att tro att säkerhet skapas genom ett NATO-medlemskap.

Vilken väg är mest löftesrik, samarbete i en fredsallians eller medlemskap i en militärallians? Nu drygt hundra år efter det första och sjuttiofem år efter det andra världskrigets utbrott borde vi ha lärt vår dyrköpta läxa: Fredsallianser är bättre än militärallianser. Helhjärtad satsning på samarbetet inom OSSE, införande av livskunskap på schemat från årskurs ett i skolan och omfattande folkbildning för spridande av freds- och ickevåldskultur kan vara Sveriges inriktning i stället för medlemskap i en farligt kärnvapenutrustad militärallians. 
Skicka en kommentar