lördag 13 augusti 2016

Solidaritet och mindre slöseri

Var finns pengarna? Vart tar pengarna vägen? (Språklektion)
Men frågorna måste ställas. Välfärden kostar och ska tillåtas göra det. I framtiden kommer allt större del av våra inkomster att behöva ianspråktas för gemensamma åtaganden. Detta under förutsättning att reaktionära krafter tar över i vårt land, likt vad som hotar USA.
Dock torde det krävas mycket utöver att öka skatteuttaget (av de som har överflöd). Nytänkande och slopande av onödiga utgifter. Finns onödiga utgifter? Ja, och sannolikt i en omfattning, som vi skulle bli skrämda av att få oss redovisade.
Kommun- och landstingspolitiker måste ägna problemet mycket större uppmärksamhet. Jag påstår att svinnet (kan ges annan benämning) i vår kommun motsvarar stora belopp. Okända kostnader och värdet av dessa ägnas alltför litet intresse. Exempel: Vilka är effekterna av olika medlemskap. Medlemsavgifter och resor och konferenser.
En socialliberal politik måste koncentrera sig på solidaritetsfrågorna, utveckling av demokratin och freds- och ickevåldsinsatser.  Internationell solidaritet i form av bistånd och generös flyktingpolitik, solidaritet med utsatta här och nu och solidaritet med kommande generationer. En borgerlig vänster kommer inte att ha råd att slösa.


Skicka en kommentar