fredag 26 augusti 2016

Segregation har med boendeformen att göra

Segregation och invandrartäthet används ibland som synonymer. Jag tycker Signerat i UNT i dag sätter fingret på något väsentligt; människors ursprung får inte vara problembeskrivningen. Men, detta konstaterande får inte användas för att förminska problemet med segregation. Ty visst är segregationen ett stort samhällsproblem. Om vi inte inser det kommer andra problem att förbli olösta. Hur motarbetas segregation? UNT pekar på arbetslösheten och sociala oron. Arbetslöshet avskaffas genom att folk får jobb, vilket förutsätter att man vill jobba, något som de flesta torde vilja. Men hur avskaffas oro?
Få talar om hur boendesegregationen ska brytas. Få talar om konsekvenserna av att ett femton tusenbostadsområde har endast hyresrätter som upplåtelseform. Här ligger en av nycklarna
Skicka en kommentar