lördag 27 augusti 2016

För snarast över landstingsverksamheterna till kommunerna

Fjorton landstingsråd. Ingen reagerar över politikens kapitulation. Eller är det inte fråga om kapitulation. Kanske har politiken aldrig klarat sin uppgift. Nej, så kan det väl inte vara.
"Vi har tagit fram en plan" och "Vi har gett direktören i uppdrag" är vanliga politikersvar. Fjorton landstingsråd och alla tror att man åstadkommit förändringar genom att ta fram en plan. Den måste ju dock förverkligas och för detta krävs en hel del beslut. Sådana saknas emellertid. Och så länge man talar om att Akademiska ska hålla sin budget kommer eländet att fortsätta. Det är ett politiskt organ som är ansvarigt för budget. Alltid
Psykiatrin är ett krisområde. Har varit så i många år. Varför? Nja, det ska man analysera och sedan ta fram en plan
Lägg över alla landstingsverksamheter till kommunerna och låt dessa bilda samverkansområden kring, i första hand, sjukvård och kollektivtrafik
Skicka en kommentar