fredag 26 augusti 2016

Vad är centrum i sjukvården?

Jag har just läst en debattartikel. Förmodligen beror det på min förkylning. Jag hänger inte med. Men jag ska läsa en gång till. Vad sägs egentligen?
Så har vi detta med att politikerna i landstinget inte ser vad som är det politiska ansvaret. "Självklart ska Akademiska sjukhuset precis som alla andra förvaltningar hålla budget..." Jag skriver det för hundrade gången, minst: det är alltid ett politiskt organ, som är ansvarigt för budgeten.
Här har vi landstingets största problem. Politikerna vet inte vilken roll man har. Centrum ska utgöras av Politikerna, Professionen och Patienten. Tillsammans och var och en med sin roll.
Skicka en kommentar