fredag 5 augusti 2016

Skilja åt eller blanda mer

"Om vi sansar oss en stund", lyder en rubrik i UNT i dag.
"Det är inte så farligt att kvinnor som vill får bada själva två timmar i veckan." Frånsett att det handlar om att kvinnor får bada ensamma, bada själva får man väl göra med även män närvarande, känns lösningen på ett problem tveksamt.
Vilka signaler skickar vi till barn när vi säger att problem, som rör relationer mellan människor ska lösas genom att isolera dessa från varandra. Den tydliga signalen måste väl vara att beskriva problemet och att söka lösa problemet; inte att isolera problemet. Ty varför ska man skilja på män och kvinnor endast på bad. Problemet med förekomsten av handlingar, som skapar osäkerhet mellan individer, finns på andra ställen än badhus.
Tills vi nått det samhälle där alla kan känna sig trygga måste vi stå ut med att kvinnor får bada för sig själva, skriver krönikören. Med den sortens lösningar fördröjer vi lösningen av det egentliga problemet, ty problemet är inte att kvinnor och män badar tillsammans, utan problemet är att några individer inte kan uppföra sig anständigt. Mer tillsammans, inte mindre
Skicka en kommentar