måndag 8 augusti 2016

Återuppta kampen för avskaffande av kärnvapen

Det finns gott om kärnvapen i världen. Och, när dom nu finns, varför inte använda dom, frågar Donald Trump. Så länge kärnvapen finns kommer risken för att dom kommer till användning att vara överhängande. Bara en Trump som president i USA är ett hot mot världen och kombinationen Trump-kärnvapen finns inte ord att beskriva skräcken för.
Mot den här bakgrunden måste svenska ledande politiker ta upp kampen för ett avskaffande av kärnvapnen. Förhindrandet av att Trump blir president måste vara en fråga för de amerikanska väljarna. Dock borde våra partiledare våga markera att Sverige ska inte vara en del av en kärnvapenorganisation, som kan komma att domineras av extrema ledare såsom Trump
Skicka en kommentar