söndag 31 juli 2016

OSSE vill bygga broar

Bygga broar i ställer för att rusta för krig

"Österrikes  utrikesminister  Sebastian Kurz  betonar  OSSE:s behov av kraftfulla åtgärder.

    WIEN den 14 juli 2016    - I sitt första tal till OSSE:s permanenta råd som inkommande OSSE rådsordförande,  betonade Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz att kampen mot radikalisering kommer att vara den viktigaste prioriteringen under Österrikes OSSE-ordförandeskap 2017.

    Österrikes utrikesminister Kurz belyste tre stora hot mot säkerheten och stabiliteten  som alla OSSE:s  deltagande stater och partners för samarbete står inför  idag:                                                       den fortsatta ökningen av militära konflikter; det växande hotet mot den inre säkerheten genom radikalisering och terrorism  och den fortsatta förlusten av förtroende å ena sidan  mellan staterna ,  liksom  å andra sidan mellan medborgare  och deras institutioner och organisationer,   som behövs  för att skydda friheter och värderingar.
    "Spridningen och radikaliseringen av våldsam extremism är en av de största utmaningarna i vår tid.  OSSE kommer att be-höva använda alla tillgängliga instrument och fokusera på att förebygga radikalisering.  Regionalt samarbete och utbyte av information, bland annat med partners för samarbete, är viktiga i detta avseende"

"Mänskliga rättigheter och demokrati samt inkludering av alla grupper i samhället, inklusive ett livskraftigt civilt samhälle är grunden för inre stabilitet.   OSSE bör därför bidra till att ut-veckla starka institutioner och ekonomiska perspektiv i OSSE-området. ""I en tid av stora förändringar och ökad osäkerhet  behöver  internationella och regionala organisationer ta politiskt ansvar", sa  Österrikes utrikesminister som noterade  att krisen i och runt Ukraina har krossat förtroendet mellan staterna  och samtidigt visat på vikten av OSSE och dess krishanteringsexpertis.                      "Under vårt ordförandeskap kommer Österrike att bygga på sin roll som en ärlig mäklare och främja dialog och samarbete i OSSE-regionen".

   Med hänvisning till Österrike geografiska läge i hjärtat av Europa
 sa  Kurz att hans land alltid haft goda kontakter med väst och öst. 
 "Denna geografiska,   överbryggande funktion är en sporre för oss att bygga politiska broar".

    Tillkännagivande  sin avsikt att besöka OSSE-området under hela året  2017  för att få en klar förstahandsbild av olika utma-ningar, sammanfattar  minister Kurz:  
” Vi vill vara engagerade i OSSE i syfte  att bidra till bättre säkerhet för våra samhällen genom hjälp att desarmera dagens konflikter,  bekämpa radika-lism och extremism samt  arbeta för att återupprätta förtroendet bland OSSE:s deltagarländer”.

    "OSSE har en viktig roll att spela för att bidra till konflikt-lösning och återupprätta förtroende och vi har ett imponerande utbud av verktyg för detta ändamål.   OSSE:s  strukturer och institutioner, med  deras fältverksamhet, är viktiga pelare för att förbättra samarbetet mellan de 57 deltagande staterna. "    För PDF-bilagor eller länkar till källor för ytterligare information, besök:      <http://www.osce.org/cio/253846>

Kontakter:     
Kommunikation och Media Relationer
press@osce.org    holger Dreiseitl    
holger.dreiseitl@diplo.de
Gauermanngasse 2-4     1010 Wien     Österrike"
Skicka en kommentar