fredag 23 september 2016

Är alliansbildning en bra idé?

Ur Wikipedia: 
Allians, av franska alliance, förbund eller förbindelse, gemensam överenskommelse.

Alliansen i svensk politik står för en sammanslutning mellan fyra politiska partier, Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna.
En allians sluts i ett visst syfte. Alliansen Alliansen har tillkommit i syfte att nå regeringsmakten i Sverige. Bedömningen är att detta åstadkoms lättare genom att före val ingå allians än genom att efter val bilda koalition. 
Skillnaden kan ses som en lek med ord. Men, långt ifrån. I alliansen träffar man överenskommelse om politikens innehåll. vilket innebär att man suddar ut profiler. När man bildar koalition gör man det efter att i val ha profilerat sig. 
En annan stor skillnad handlar om vad partierna ser som sina primära uppgifter. Makten eller en viss politik. Jo, jag hör kommentaren; man måste nå makten för att kunna genomföra sin politik.. Men är det en självklarhet? Nej. Jag tar ett exempel: Om Liberalerna med stöd av cirka sex procent av väljarna ingår i en allians har man inte möjlighet att tydliggöra sin socialliberala profil. Genom att söka stöd för en sådan profilerad politik i ett val kan man välja att i en eventuell koalitionsförhandling få genomslag för socialliberal politik eller att i opposition arbeta för socialliberal politik.
Allianspolitik har makten som primärt mål. Politikens innehåll är sekundärt.
Till detta kommer den demokratiska aspekten. Budskap i valrörelsen: Rösta på Liberalerna, vi är överens med tre andra partier om det mesta


Skicka en kommentar