söndag 18 september 2016

Ett tillslag av språkpolisen

Den student, som skrivit om Uppsalas näringsliv och studenterna och vars artikel publicerats på unt.se/asikt har gått i den skola, som inte bryr sig så mycket om vårt svenska språk. Han skriver, bland annat: "...som anser att Uppsalas näringsliv tar tillvara på...". Felet benämns kontamination, som betyder sammanblandning.
Ska heta antingen "...som anser att Uppsalas näringsliv tar tillvara..." eller "...som anser att Uppsalas näringsliv tar vara på..."
Skicka en kommentar