onsdag 21 september 2016

Föreläsning om patientsäkerhet

PatientsäkerhetDin vård ska vara säker,
men då måste alla bidra.

Vad gör Professionen?
Vad kan Du som Patient göra?
Vad måste Politikerna göra?

Det här kommer jag gärna
och pratar om
Ring 0760-163244 eller
e-posta harald.nordlund@gmail.com

Information är makt. Patienter kan inte utnyttja sina så kallade rättigheter om de inte känner till vad som gäller. Patientnämnden som bland annat har till uppgift att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården har erfarit att det är svårt för patienter att hitta information

Vilka är bristerna i fråga om säkerheten och vilket är det politiska ansvaret?

Jag kommer gärna och håller ett föredrag om patientsäkerhet.  Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd, fyra som riksdagsledamot och åtta som landstingspolitiker.


För mer information, välkommen att kontakta mig via e–post eller telefon

Hälsningar
Från
Harald Nordlund

Sehlstedtsgatan 4

75441 Uppsala
Skicka en kommentar