fredag 14 oktober 2016

Först fula reklamskyltar, sedan en tiggande kvinna

Debatten om tiggare på gator torg och vid affärer har varit intensiv. Många störs av att fattiga människor tigger.
Nyss tog jag min promenad förbi en livsmedelsbutik plus några andra butiker. Där sitter i kylan en kvinna hela dagarna. Troligen inte frivilligt, utan för att hon måste för att försörja sig och kanske flera barn.
Innan man når nämnda butik passerar man en cirkulationsplats med en rondell. I rondellen har placerats nästan tjugo reklamskyltar. Man ser knappt den fina planteringen. Ingen av de affärer, som placerat skyltarna har fått tillstånd. (Jag har kollat). Polisen passerar här dagligen. Det är hos Polisen man söker om tillstånd. Sålunda bör det vara Polisen, som beivrar överträdelsen. Ingenting sker.

Det är denna förfulning med skyltar, som borde väcka reaktion, inte den tiggande kvinnan

Inga kommentarer: