onsdag 12 oktober 2016

Riksdan har godkänt ParisavtaletVisst finns det hopp. Men en hel del mörka moln finns. Ett av de mest skrämmande är Donald Trump, denne kunskaps- och vetenskapsfientlige, penningtörstige och osolidariske individ, som rent av kan bli president i USA. Tänk er en kommande klimatkonferens med Trump representerande USA. Jag ryser vid blotta tanken

Riksdagen godkänner klimatavtalet från Paris (MJU6)

Riksdagen godkände klimatavtalet från Paris och sa därmed ja till regeringens förslag. Godkännandet innebär att Sverige, genom regeringen, kan ratificera Parisavtalet.
I december förra året enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal under klimatkonferensen i Paris. För att avtalet ska börja gälla krävs att minst 55 parter som tillsammans står för 55 procent av utsläppen ratificerar avtalet.
I november hålls ett klimatmöte i Marrakech, Marocko. Eftersom tillräckligt många länder redan har ratificerat avtalet kommer det i samband med klimatmötet också att hållas ett första partsmöte om Parisavtalet. Där får alla parter som ratificerat avtalet vara med
Skicka en kommentar