fredag 7 oktober 2016

Interna kritiken förståelig

En annan fråga, för dagen, än den om blockgränsen, handlar om infrastrukturen. Moderaterna har fått interna problem på grund av att partiledningen ändrat partiets uppfattning om snabbspår.
Och då tänker jag: varje parti har högsta beslutande organ i form av kongress, stämma eller landsmöte. När program fastställs diskuteras både stort och smått. Mellan dessa tillfällen händer ofta att partiledningar gör utspel i stora frågor. Hur kan ledningen ta sig den rätten? Jag förvånas över att interna kritiken mot sådant inte är mer högljudd än vad den är.
Skicka en kommentar