torsdag 13 oktober 2016

L-nej till sex regioner. Snart klokt alternativ


Liberalerna har tydligt markerat mot förslaget att bilda sex regioner av nuvarande landsting. Ett av argumenten är att förslaget skulle om det blir beslut leda till alltför stort avstånd mellan medborgare och förtroendevalda.
En utveckling Liberalerna vill se är mer av statlig drift av verksamheter. Men få se nu. Innebär inte det ännu större avstånd mellan medborgarna och de förtroendevalda. Jo, visst. Men Liberalerna öppnar nu för att ett alternativ inom sjukvården är att staten styr fram mer samarbete.
Jag tror att mitt tjat om att staten har ansvar för inte bara att stifta lagar utan för att också lagarna får genomslag börjar ge resultat. Att staten ser till att den gör det den ska göra. Liberalernas uppfattning är för sjukvården "antingen genom att ta över och bli huvudman eller genom att staten styr fram mer samarbete." 
Är dessa alternativ likvärdiga? Nej. Alternativen är motstridiga. Tar staten över får vi en icke tidigare skådad centralisering med enormt avstånd medborgarna - förtroendevalda. Med att staten styr fram samarbete har vi möjlighet att minska avståndet.
Bra att Liberalerna har sagt ifrån och avfärdat tanken på ny regionindelning. Alternativet dock inte riktigt logiskt. Läs min artikel i går på www.unt.se/debatt 
"Den statliga indelningskommittén har föreslagit att riksdagen före valet 2018 fattar beslut om tre nya storregioner. Liberalerna säger nej till detta förslag. Storregionerna riskerar att leda till omfattande byråkratisering, långt avstånd mellan medborgare och förtroendevalda, samtidigt som de inte löser några problem.
– Liberalerna har haft ett samråd, och av tjugotalet länsförbund så har 75 procent sagt nej, säger Jan Björklund, partiledare för Liberalerna.
– Att lägga ihop ett stort antal län som har ungefär samma problem gör att problemet blir större, men det löses ju inte. Det är andra förändringar som kommer att behövas. När det gäller avancerad och högspecialiserad vård tycker vi att staten ska gå in och styra mer, antingen genom att ta över och bli huvudman eller genom att staten styr fram mer samarbete."
Skicka en kommentar