lördag 22 oktober 2016

Bo Pellnäs resonemang oroar

Den fristående kolumnisten i UNT Bo Pellnäs skriver i dagunder rubriken Är det möjligt att tala med Putin? 
Jo, Bo Pellnäs skriver visserligen att det är viktigt att samtal med Putin kommer till stånd. Dock är utgångspunkten ifrågasättande till samtal. Putin kan man egentligen inte tala med.
Kanske har han rätt i detta. Dock är Pellnäs attityd densamma som tidigare; risken med att öppna en dialog är att Putin ser det som ett svaghetstecken. Ska vi föra samtal, han kanske tycker vi är fega och svaga? Det är sådan här attityd, som gör att samtal inte kommer till stånd och att upprustning och provokation ökar. Man kan rada upp personer och grupperingar, som man anser omöjliga att prata med, och listan blir lång. Men att inte försöka utan i stället rusta för väpnad konflikt är en förklaring till att så mycket våld uppstår.
Ryska kärnvapen är en oroande och svårbedömd maktfaktor, skriver Pellnäs. Ja, verkligen. Men så är det väl med alla kärnvapen. Det är bara enstaka svenska politiker, som tror att säkerhet skapas under ett kärnvapenparaply.


Skicka en kommentar