måndag 24 oktober 2016

Nu har kärnvapen blivit ett paraply

Hittills har vi varit vana vid att våra politiker ser förekomsten av kärnvapen som något skrämmande och farligt. Men, härom da´n kunde vi läsa debattartikel om att kärnvapnen inom NATO är ett paraply, som skapar säkerhet
Häpnadsväckande tyckande. Alltså ger ännu fler kärnvapen ökad säkerhet. Alltså ska Sverige skaffa kärnvapen för att ytterligare öka vår säkerhet? Nej så illa är det kanske inte. Så säkra kanske vi inte behöver bli. Och med värdlandsavtalet som argument kan ju kärnvapen komma att placeras här i alla fall. Ja, jag vet. Något sådant medgivande finns inte i avtalet, men inte heller något förbehåll.
Snart kan, om olyckan är framme, USA:s president komma att heta Trump. Han har ju sagt: "Vi har kärnvapen, varför inte använda dem". Den, så kallade, Alliansen fortsätter att plädera för svenskt NATO-medlemskap. 
Det är tydligt att varje steg Sverige tar mot NATO ökar iritationen hos Putin. Om Östersjön blir ett innanhav för NATO har man nog bäddat för ytterligare ökad spänning.
Svenska insatser för att sprida ett fredsbudskap har minskat till förmån för rustning för krig. En utveckling som oroar
Förr var kärnvapen något som vid användning kunde förstöra allt levande på jorden. Nu ett paraply, ett skydd. 
Skicka en kommentar