torsdag 27 oktober 2016

Reflektioner efter fullgjort uppdrag

I går ägde mitt sista sammanträde rum efter att ha vikarierat på en ersättarpost i Gatu- och samhällsmiljönämnden. Mina erfarenheter är nedslående.
Hela åttiotalet hade jag olika poster i den här nämndens föregångare Gatunämnden; som ersättare, ledamot, vice ordförande och ordförande.
Jag har aldrig varit så klar över nödvändigheten av en politikerutbildning som jag är nu.

Mina reflektioner i dag handlar om:
De förtroendevalda har alltför svårt att se vad som är politik och vad som är verkställighet.
Kunskapen om sammanträdesteknik uppvisar brister
Delegering medför försvårande av kontakt medborgare - förtroendevald
Organisationen medför förvaltningsstyrning
Organisationen är svårförståelig varför insynen blir bristfällig
Blockpolitiken är utvecklingshämmande
Att göra politiska markeringar viktigare än att finna lösningar.
Partierna blir alltmer centralstyrda
Var finns ideologierna?

Av de som partierna nominerar till uppdrag ska krävas en genomgången politikerutbildning; förslagsvis tvådagars.

Skicka en kommentar