måndag 28 november 2016

Lagbrott. Sanktioner? Nej vi ska samtala


Exempel på statens tillkortakommande. Staten konstaterar att kommunerna bryter mot riksdagens stiftade lagar. Gör man likadant med andra lagar? Ett grovt rån? Sanktioner? Nja vi ska sätta oss ner och prata med bovarna. 
Staten klarar inte av att styra. Se till att inte utöka dess ansvar. Den som förordar även driftansvar inom olika sektorer har inte lagt märke till haveriet
Ur dagens DN:
Efter DN:s granskning om att lärarbristen drabbar de svagaste eleverna hårdast reagerar nu utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Han är kritisk mot kommunerna, som han menar inte följer lagen.
– Det är oacceptabelt, säger han.
Dagens Nyheter kunde på söndagskvällen berätta att bristen på lärare slår hårdast mot skolor i socioekonomiskt utsatta områden. I de skolorna är andelen utbildade lägre än på andra platser, visar granskningen.
I skolor med låg andel högutbildade föräldrar saknar 25 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen. I skolor med hög andel högutbildade föräldrar saknar 14 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen.
ANNONS:
Att skillnaderna är så stora bekymrar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP):
– Sverige har haft ett av världens mest jämlika skolsystem där det inte spelar någon roll var du bodde eller vilka föräldrar du hade för chanserna att få ett bra skolresultat. Tappar vi det så förlorar vi vår plats som kunskapsnation. Jag har svårt att tänka mig något allvarligare.
Är du förvånad över att skillnaderna är så stora?
– Med tanke på att vi haft en lag som ska garantera att just resurser används där de gör mest nytta i flera år, så hade jag såklart sett framför mig att vi kommit längre, säger Gustav Fridolin.
Han syftar på en lag om ”socioekonomisk resursfördelning” som trädde i kraft 2014 som kräver att kommuner fördelar resurser till skolor efter barnens och elevernas olika behov och förutsättningar.
Skolor i utsatta områden har en högre lärartäthet än andra skolor, men som DN:s granskning kunde visa har de samtidigt alltså betydligt lägre andel utbildade lärare.
– I lagen slår vi fast att vi ska vikta resurser. Det är viktigt att förstå att det är bredare, ett större krav än att bara se till att pengarna fördelas utifrån vad de gör störst nytta. Den allra viktigaste resursen vi har i skolan är förstås lärare och rektorer.
Så kommunerna bryter mot lagen?
– Man har tolkat lagen alldeles för snävt. Man har tänkt att man uppfyller lagen om man har en socioekonomisk viktning av hur medel betalas ut. Lagen är egentligen bredare skriven än så. Det finns ett större krav än så. Vi behöver göra en djupare granskning över hur man jobbar samlat i kommunerna.
Vad ska du göra åt det?
– Jag kommer ta upp detta nästa gång jag träffar Skolinspektionen för att se hur kan vi göra en granskning där vi tittar på hur man systematiskt kan förbättra arbetet i kommunerna.
Är lagen lätt att missförstå?
– Det är i vart fall så att man har tolkat den som att det har räckt med den socioekonomiska viktningen. Jag är ute och träffar Sveriges kommuner och det här är en av frågorna som vi tar upp, för kravet är större än så.
Vad tycker du om att kommunerna tolkar lagen för snävt?
– Resultatet som vi ser är att vi har större lärarbrist på de skolor där elevernas tid med lärare är som allra viktigast. Det är oacceptabelt.
Kan det bli aktuellt med sanktioner?
– Det viktiga nu är att få igång arbetet. Därför sitter jag ner med alla kommuner för att få igång arbetet i varje kommun
Skicka en kommentar