fredag 23 december 2016

En central skapar inte trygghet

Inrätta en trygghetscentral, föreslår Centern i Uppsala. JOJO. När något inte fungerar så ska man inrätta något, i stället för att se till att det som borde fungera verkligen fungerar. Men det här är ett, tyvärr alltför, vanligt sätt att visa politisk handlingskraft. 
Samverkansavtalet mellan Uppsala kommun och Polisen fungerar inte. Skriv därför om det, anser Centern. Jaha. Kommer Polisen att göra omprioriteringar då? 
Fortlöpande och täta samtal mellan kommunen och Polisen, ja. men, framför allt, krångla inte till. Sådant har vi nog av. En central skapar ingen trygghet
Skicka en kommentar