fredag 23 december 2016

Nytt politiskt läge eller tillnyktring

Läser i tidningen i dag en krönika i vilken skrivs, bland annat, att valet av Donald Trump till president i USA, är exempel på hur populismen breder ut sig. Men var det en seger för populismen? Populism innebär väl att man säger enbart det som dom aktuella lyssnarna vill höra eller som man tror att dom vill höra. Trumps metoder var och är ju andra, nämligen att ljuga och förtala. Sant är dock att populismen ser ut att vara framgångsrik i ett antal ytterligare länder.
Läser i samma krönika om Löfvéns uttalande: "vi ska stå bredvid människor". Raljeras över att han inte sagt bland människor. Ordet bredvid betyder i sammanhanget samma sak. När jag vill tala om för en medmänniska i kris att jag stödjer honom eller henne kan jag ju säga: jag står bredvid dig. Sån´t här är dåligt. 
Ett samarbete mellan S, L och C skulle knappast ge en majoritetsregering. Hur kan man veta det. Och, det är inget man förhandlar om före valet. 
Jag vill se alla partier profilera sig utan bindningar till något annat parti. Efter valet måste sannolikt koalition bildas. Men det är då det. Kåsören och tidningen i fråga har varit ivriga förespråkare av den, enligt min mening, odemokratiska ordningen med alliansbildning före val. Jag har i flera års tid talat mot blockpolitik och alliansbildning. Kul att några börjar vakna, ty något nytt politiskt läge är det inte fråga om utan ren tillnyktring
Skicka en kommentar