torsdag 22 december 2016

Rusta för krig tillsammans med Trump?

Trumps seger är uttryck för människors oro, men också besvikelse över att politiken inte levererat, anser en del. Det är emellertid att ge Trump ett erkännande; att han har kunnat svara upp mot människors oro. Men, så är det väl knappast. Han har ljugit, smutskastat, betett sig allmänt vidrigt för att fånga de som vill ha någonting nytt, inte för att man känner oro, i första hand, utan för att man tycker det är spännande med något nytt. Vad det nya består av bryr man sig knappast om. Känner man oro förlitar man sig knappast på en med den kvinnosyn, som Trump har, man tyr sig inte till en som ser våld som lösning på våld, man tyr sig inte till en som delar in människor i sämre och bättre. Känner man oro söker man sig till någon som står för stabilitet och tron på att alla är lika värda och på att dialog är den enda möjliga vägen till fred
Även i Sverige finns tyvärr en tro på Trump. En del anser att ett samarbete militärt med honom skapar säkerhet. Rusta för krig tillsammans med Trump är en inte ovanlig inställning.
Skicka en kommentar