torsdag 2 februari 2017

Kanske bättre med nya HSL


Vi får hoppas att ändringen av lagen gör det möjligt för staten att fullgöra sin styrande uppgift. Nuvarande HSL är uppenbarligen inte möjlig att få efterlevnad av. Den jämlika vården, som lagen påbjuder, lyckas inte staten genomföra

Hälso- och sjukvårdslag förnyas (SoU5) 

Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen med en ny. De flesta bestämmelserna i den nuvarande lagen förs över till den nya. Lagändringarna innebär främst att det ska göras språkliga förändringar och att lagen ska få en ny struktur.
Syftet med den nya lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt och lättillgängligt.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag på en ny hälso- och sjukvårdslag.
Den nya lagen börjar gälla den 1 april 2017
Skicka en kommentar