torsdag 2 februari 2017

Två välbesökta möten med helt olika budskap

Två möten om med helt olika budskap. "I Putins skugga", är rubriken på ett möte, som handlade om hot från Ryssland och nödvändigheten för Sverige att söka medlemskap i NATO.
"Ett par veckor senare kom välkände Hans Blix, exempelvis tidigare chef för FNs vapeninspektörer i Irak och höll ett föredrag på temat Hur osäker är världen?" Blix beskrev situationen i ett antal orosländer och svarade på fråga om hot från Ryssland och värdet av NATO-medlemskap, att Ryssland inte utgör något hot mot Sverige och att han avråder från ett NATO-medlemskap för Sverige, då ett sådant skulle öka spänningen i Östersjöregionen. 
Två välbesökta möten där det förstnämnda samlade nästan hundra åhörare och Hans Blixmötet samlade cirka etthundrafemtio
Arrangör för båda mötena var Liberalerna 
Skicka en kommentar