torsdag 30 mars 2017

Kul, men allt annat vore fel


23 mars (7 dagar sedan)


Uppsala kommun

Fina resultat för Uppsalas skolor i kvalitetsrapport

Uppsala kommun - 2017-03-23 07:58 CET

Uppsalas skolor och förskolar håller hög kvalitet visar en rapport.

Uppsalas skolor ligger bra till i jämförelse med övriga landet. Fler elever tar examen från gymnasiet – även från yrkesprogrammen och fler elever i grundskolan får behörighet till gymnasiet. De flesta av eleverna tycker också att miljön i skolan präglas av trygghet och delaktighet. Rapporten har tagits fram av utbildningsförvaltningens kvalitetsstab och omfattar både kommunala och fristående skolor.
”Kvalitetsrapport 2016 – Uppföljning av pedagogisk verksamhet” är en sammanfattning av kvalitetsläget i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i hela Uppsala kommun. Resultaten visar att förskollärare och lärare i Uppsala, tillsammans med alla barn och elever, möter stora utmaningar men lyckas hålla en fortsatt god kvalitet.
– Vi är stolta över att Uppsala lyckas hålla en hög kvalitet i skolans kärnverksamhet – undervisningen – trots att vi tampas med ekonomiska utmaningar. Våra lärare gör ett fantastiskt jobb i klassrummen, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.
Kunskapsresultaten visar på en fortsatt positiv utveckling och en stor majoritet av eleverna upplever varje dag en miljö som präglas av trygghet, delaktighet och höga förväntningar. Samtidigt finns det utvecklingsområden att fortsätta arbeta med, bland annat likvärdighet i och mellan skolorna.
– Det är fortfarande stora skillnader i resultat mellan och inom skolorna i kommunen. Vi måste fortsätta arbetet med att skapa en likvärdig kunskapsskola i Uppsala, säger Caroline Hoffstedt.
Utgångspunkten för rapporten är ett 0-19-årsperspektiv där alla elever ska kunna lämna gymnasieskolan med gymnasieexamen. Utifrån detta kan man se att trenden i gymnasieskolan är positiv sett till totalen, med en ökande andel elever med gymnasieexamen efter tre år.
–Det är positivt att fler elever i yrkesprogrammen går ut med en examen, men vi behöver arbeta ännu hårdare för att fler ska välja ett yrkesprogram på gymnasiet, säger Birgitta Pettersson, Uppsala kommuns utbildningsdirektör.
Även förskolans resultat går i rätt riktning och andelen positiva svar i föräldraenkäten har ökat stadigt sedan 2012. Den grupp förskolor som har lägst resultat har den mest positiva utvecklingen.
– På en övergripande nivå har likvärdigheten ökat men det finns fortfarande skillnader mellan de förskolor som har högst respektive lägst resultat. Det måste vi ta på allvar och se hur vi kan höja resultaten i de förskolor som har lägst resultat, säger Caroline Hoffstedt
Skicka en kommentar