lördag 15 april 2017

DAGENS REFLEKTION 15 april: Stark argumentation för nej till NATO-medlemskap

Vissa politiker framställer ett svenskt medlemskap i NATO som något oundvikligt. Argumentet är att Ryssland blir allt mer aggressivt. Men argumenteringen känns svag.
Men vad skapar, funderar jag, den ryska aggressiviteten? Är det sorgen efter Sovjetunionens fall, som tar sig sådana uttryck. Ja, kanske. Ett tecken på detta är angreppet på Ukraina och annekteringen av krim. Ja, kanske. Men till en del bara, säger en del forskare. En kanske större anledning är den NATO-utvidgning, som inneburit att NATO närmat sig Ryssland.
Ju mer, säger experter, som NATO provocerar desto större behov känner Ryssland av att visa sig stort.
Med ovanstående som argument, och som jag i mina reflektioner tycker är stark argumentation, förefaller ett svenskt medlemskap i NATO feltänkt, ja riskabelt


Skicka en kommentar