torsdag 20 april 2017

DAGENS REFLEKTION 1 20 april: resultatet speglar avsaknaden av ideologier


Ny opinionsundersökning. Från Novus. Resultatet presenterades i går.
Jo, visst var delar av resultatet överraskande, och...skrämmande.
I analysen anges en del av förklaringen vara terrorangreppet i Stockholm nyligen. Främlingsfientligt parti har gått framåt i opinionen. Men hur stämmer det med medias bild efter terrorangreppet. Kärlek, sammanhållning och avsky för våld. 
Tänk om det handlar om en tydlig tudelning av vårt svenska samhälle. För det kan väl inte vara så att bland gråtande och manifesterande finns även en fientlighet riktad mot grupper. 
Alltnog, min slutsats blir att undersökningen pekar på ett misslyckande för de demokratiska partierna. Hur har partierna reagerat? På vilken ideologisk grund vilar de uttalanden partierna gör och har gjort? Varför passar partierna inte på att ge sina berättelser? Utgår man från att dom är kända? För det kan väl inte vara så att man inte har berättelser.

I en tid när våldet är ett dagligt inslag i medias nyhetsbevakning, måste politiker fråga sig vilka medel, som bör användas för att komma bort från våldet och kunna sprida en ickevåldskultur. När en galning, utför brott med hänvisning till en religion, måste partierna se som sin uppgift att folkbilda och att komma bort från att galningar får skuldbelägga hela grupper.

Ty, senaste opinionsundersökningen måste kopplas till att vi är lättpåverkade och styrs av dagshändelser. Detta blir tydligare i ett politiskt klimat, som saknar ideologier. 

Vilket parti vågar ta täten?Skicka en kommentar