tisdag 13 mars 2018

Friskolor måste bli kommunernas beslut

Nu debatteras friskolesystemet igen. Anledningen är regeringens förslag att förbjuda religiösa friskolor.
Så här beskrivs vad en friskola är.

"Friskola, egentligen fristående skola, är en skola som inte drivs av offentliga sektorn, men som huvudsakligen finansieras av skattemedel. Detta skiljer friskolor från privatskolor, som helt eller delvis finansieras med elevavgifter. Wikipedia"

Beskrivningen stämmer på även verksamheter upphandlade av en kommun, men skillnaden är stor. Kommunen har litet inflytande på huruvida en friskola ska få starta. Det är i huvudsak ett statligt beslut. Av detta följer att staten också har ansvar för att verksamheten följer uppdragna riktlinjer.
Staten konstaterar att religiösa friskolor inte följer riktlinjerna. Regeringen föreslår därför att sådana friskolor ska förbjudas. Det betyder att inga nya ska godkännas och befintliga ska tvingas stänga. 
Med detta säger staten också att den inte klarat att få genomslag för sina riktlinjer. 
Om skolverksamheten i stort säger staten att den inte klarat att få genomslag för sin lagstiftning. Enligt skollagen ska skolan vara jämlik, men är det inte. Ytterligare ett statligt misslyckande. 

Låt företag, föreningar och organisationer delta i kommunala upphandlingar. Låt detta vara kommunernas beslut, enär kommunerna har ansvaret för skolan, men ändå inte för hela.
Staten misslyckas med sina uppgifter, öka inte dess ansvar 

Inga kommentarer: