torsdag 7 juli 2011

Allians till varje pris?

Från Visby kommer ett stort antal uttalanden, dock inte alla imponerande. Visby är utspelens arena. Dagsfrågorna dominerar. Vem som ska vara med vem är det närmaste ideologi man förmår komma. Ett undantag hittills är Reinfeldt, som presterade ett briljant tal både retoriskt och bort från cykelställsfrågorna. Politikens innehåll är en annan fråga om vilken jag i delar inte känner starkt för. Talar man om framtiden vill jag höra ideer om, bland annat, skapande av ökad solidaritet, bekämpningen av våldet och den ekonomiska tillväxtens inverkan på ekologisk hållbarhet. Men här finns den socialliberalism, vilken jag inte ska söka hos moderaterna. Den ska visa sig från annat håll. Det är dock förståeligt om svårigheterna i det avseendet upplevs som stora om det övergripande målet är att förhindra att ett visst annat parti kommer till makten. Till varje pris förhindra h Alliansen är bra oberoende av innehållet i politiken, sa en alliansföreträdare härom da´n. Alliansen är bra,säger jag, men dess politik måste ha en socialliberal inriktning. Annars är den inte bra. Ett socialliberalt parti klan inte delta i en allians som representerar en osolidarisk politik och som inte ständigt talar om politikens uppgift att skapa ett hållbart samhälle.
Skicka en kommentar