torsdag 7 juli 2011

Stoppa upphandlingarna

Delar av offentliga sektorn är inte redo för upphandlingar. En sådan del är landstinget. Senaste exemplet är avtalet med DSB om kollektivtrafik. Omognaden visar sig på flera sätt. "Vi har blivit tagna på sängen" är en av kommentarerna till att många tåg blivit inställda. Man borde konstatera att man inte förmått uttrycka sina krav i avtalet. Man borde kunna konstatera att man inte klarar av uppföljningen. Till detta kommer att man inte tar sitt ansvar från UL :s och landstingets sida. De stora bristerna skyller man på utföraren. Självklart ska man ställa kraven på utföraren, men utåt får man inte skylla ifrån sig. Vi kunder har ingen relation till utföraren utan till huvudmannen. Man får vänta med upphandlingar tills organisationen är mogen.
Ett tidigare exempel är mammografin. Landstinget får inte skylla på företaget. Den relationen får man klara internt. Mot patienterna ska man ta hela ansvaret. Stoppa upphandlingarna om inte organisationen klarar att skriva avtal, följa upp och ta sitt ansvar.
Skicka en kommentar