söndag 19 juni 2011

Höj ambitionerna i landstinget

Rubriken är intressant. "Högre ambitioner för landstinget". Artikeln är skriven av två socialdemokrater. Landstingspolitiken behöver verkligen diskuteras. Under en sådan här rubrik måste väl rymmas ett tydligt politiskt alternativ. Värderingsbegreppen finns där, men vilka politiska beslut man vill se framgår inte. Bara att man är emot någonting.
Argumenten mot konkurrensutsättning är två; sammanhållna vårdkedjor är inte möjliga och obegriplighet för patienterna. Men är det verkligen detta som är problemet. Är det inte så att det är det nya som är svårt.
Problemet med konkurrensutsättning handlar nog främst om styrningen av den externa utföraren. Fungerar den kan man nog klara både vårdkedja och begriplighet. Man klarar ju inte ens styrningen av verksamhet i egen regi. Förklaringen ligger i att styrinstrumenten saknas. Ett av de viktiga handlar om sättet att beskriva krav på och formerna för uppföljning. Det är dessa frågor som borde uppta politikernas intresse framför det mesta. Man måste finna bättre uttryck för vad man vill ska åstadkommas och börja ägna sig åt att klara ut vilka åtgärder, som krävs vid avvikelse mellan krav och verklighet. Är det för att dessa frågor är svåra som gör att man diskuterar sådant professionen ska sköta?
Skicka en kommentar